Skip to content

Chemioterapia z radioterapią AD 4

7 miesięcy ago

413 words

Wszystkie wyniki są oparte na dwustronnych testach. Oszacowaliśmy, że przyjmując 80% w przypadku 12-letniego przeżycia w grupie radioterapii, musielibyśmy zapisać 450 pacjentów w ciągu 7,5 roku i podążać za pacjentami przez kolejne 7 lat, aby zaobserwować 56 zgonów; badanie miałoby wtedy 80% mocy do wykrycia 10% różnicy między dwiema grupami, przy dwustronnym poziomie alfa równym 0,05. Oszacowaliśmy również, że jeśli wskaźnik 12-letniego przeżycia w grupie radioterapii wynosiłby 85%, badanie miałoby 80% siły do wykrycia tej samej 10% poprawy w przypadku 24 przypadków śmierci. Wszystkie pierwotne analizy przeprowadzono na danych pochodzących ze zmodyfikowanej populacji, która nie była leczona, co wykluczało pacjentów, którzy zostali później uznani za niekwalifikujących się na podstawie ich informacji o wstępnej reklamacji. Wykonano również wtórne analizy wrażliwości, które obejmowały dane od wszystkich pacjentów poddanych randomizacji. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Przedwczesne zamknięcie procesu
Rozprawa została wszczęta w styczniu 1994 r. I została zamknięta w celu rejestracji w kwietniu 2002 r. Po zapisaniu 405 pacjentów. Przedwczesne zamknięcie opierało się na dostępności nowych danych z badania przeprowadzonego przez Europejską Organizację ds. Badań i Leczenia Raka, która wykazała doskonałe wyniki w terapii skojarzonej obejmującej radioterapię w terenie. 8 Na podstawie tych danych że kontynuowanie terapii protokolarnej, która obejmuje subtotalną radioterapię węzłową, byłoby niewłaściwe. W maju 2003 r. Komisja testowa HD.6 zwróciła się z prośbą o pozwolenie na przeanalizowanie stopnia uwolnienia od progresji choroby, przeżycia wolnego od zdarzeń i całkowitego przeżycia przy założeniu, że te wyniki, oceniane po medianie okresu obserwacji trwającego prawie 5 lat, poinformuje w tym czasie praktyki leczenia. Wniosek ten został zweryfikowany przez organ wykonawczy NCIC Clinical Trials Group, komitet ds. Badań klinicznych, i został zatwierdzony. (Następnie, zgodnie z polityką NCIC Clinical Trials Group, takie wnioski zostały rozpatrzone przez komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo.) Wyniki tych analiz zostały przedstawione w grudniu 2003 r.18 i opublikowane w 2005 r.14 Ostateczna analiza nie została skorygowana wcześniejsze analizy.
W marcu 2010 r., Po 31 przypadkach śmierci, komisja testowa stwierdziła, że nawet po 5 dodatkowych latach obserwacji nie można było zaobserwować 56 zgonów. W związku z tym komisja zażądała, aby rada monitorująca dane i bezpieczeństwo wyraziła zgodę na ostateczną analizę danych dotyczących stanu pacjenta na dzień 31 grudnia 2010 r. (Tj. Kliniczną datę zakończenia)
[przypisy: węzły chłonne nadobojczykowe, alarm wybudzeniowy, spóźniająca się miesiączka ]

0 thoughts on “Chemioterapia z radioterapią AD 4”

Powiązane tematy z artykułem: alarm wybudzeniowy spóźniająca się miesiączka węzły chłonne nadobojczykowe