Skip to content

Autor: admin

W krezce jelitowej przebiega krezkowa przednia

7 miesięcy ago

172 words

W skutek niepomiernego rozrostu jelita cienkiego krezka jelitowa (mesenterium) wydłuża się znacznie swym –brzegiem jelitowym (marga intestinalis), brzeg zaś przytwierdzający ją do ściany grzbietowej jamy brzusznej czyli – nasada krezkowa (radix mesenterii) nie wykazuje większych zmian wzrostu. Należy tutaj zaznaczyć, że wspomniana nasada krezkowa obfituje w ciałka czuciowe, co tłumaczy bóle przy ciągnieniu jej w…

otoczka surowicza sledziony

7 miesięcy ago

237 words

W dalszych fazach rozwoju fałd brzuszny wykazuje skłonność do sklejania się z fałdem grzbietowym, wskutek czego powstaje ostatecznie ester -blaszkowa -sieć większa, okrywająca jelita od dołu, a jednocześnie –jama sieciowa podlega odpowiedniemu przewężeniu. Część sieci większej, zawierająca w swym wnętrzu trzustkę, wykazuje ponadto skłonność do zrośnięcia się z otrzewną ścienną, wskutek czego gruczoł ten staje…

fald brzuszny

7 miesięcy ago

214 words

Wielkość oraz stosunki topograficzne sieci większej zależą od wielu okoliczności, z pośród których na pierwsze miejsce wysuwają się: położenie krzywizny większej żołądka, budowa żołądka (przeżuwacze) i ułożenie okrężnicy (koniowate). U Hominidae, u Carnirov a i u Suidae, u których krzywizna większa żołądka styka się ze ścianą brzuszną, sieć większa jest silnie. rozwinięta i na kształt…

Woda z rozpuszczonym w niej tlenem

7 miesięcy ago

184 words

Woda z rozpuszczonym w niej tlenem jest pobierana przez ryby szparą ustną, po czym obmywa skrzela, pozostawiając w nich tlen, a zabierając dwutlenek węgla, i wreszcie wycieka na zewnątrz szczelinami skrzelowymi. Jest rzeczą oczywistą, że zmiana środowiska wodnego na środowisko atmosferyczne musiała u kręgowców lądowych wywrzeć wpływ i na budowę układu oddechowego. W miarę coraz…

hemoglobina

7 miesięcy ago

190 words

Pomijam tutaj pozostałe wytwory komórek, posiadające charakter –fermentów komórkowych (np. ferment heminowy Warburga). Nawiązując do tego, cośmy powiedzieli powyżej, ogniwami obwodowymi łańcucha oddechowego , poza pęcherzykami płucnymi są –hemoglobina cytochrom komórkowy i wreszcie składniki chemiczne, podlegające utlenianiu. To utlenianie wyzwala energię chemiczną ciał organicznych, przeistaczając ją w energię termiczną i mechaniczną. Układ oddechowy anatomiczny, rozpoczynający…

przejaw morfogenetyczny

7 miesięcy ago

181 words

Nie zdziwi nas przeto, że wszelki przejaw morfogenetyczny, odbywający się w obrębie układu oddechowego, odbija się niezwłocznie w sposób przystosowawczy na układzie krwionośnym. Zarówno historia rozwoju osobniczego kręgowców, jak i ich rozwoju rodowego dostarczają pod tym względem mnóstwo przekonywających dowodów Układ oddechowy, rozpatrywany w niniejszym rozdziale, jest w rzeczywistości tylko szeregiem początkowym ogniw długiego ,łańcucha…

UKLAD ODDECHOWY

7 miesięcy ago

157 words

UKŁAD ODDECHOWY (. systema respiratorium) Układ oddechowy ssaków może być uważany za wyosobnioną część układu pokarmowego, mającą za główne zadanie dostarczanie ustrojowi pożywienia gazowego, jakim jest tlen. W równej mierze ważna jest czynność wydalnicza układu oddechowego, polegająca na usuwaniu z ustroju jednego z końcowych produktów przemiany materii, tj. dwutlenku węgla. Powyższe określenia odnoszą się do…

okreznica róznicuje sie na trzy odcinki

7 miesięcy ago

194 words

Równolegle do zmian zachodzących w położeniu żołądka, występują przemieszczenia i w obrębie jelit. Pętla jelitowa pierwotna (ansa intestinalis primitiva), wierzchołkiem swym skierowana ku pępowinie (w punkcie tym odchodzi od pętli przewód pępkowo-jelitowy), wskutek nierównomiernego wzrostu cewy pokarmowej, podlega skrętowi, którego osią jest t. krezkowa przednia (a. mesenterica ant. }, Skręt ten, wynoszący w sumie 360°,…

Zrebem nosa zewnetrznego jest przede wszystkim zakonczenie przegrody nosowej chrzastkowej

7 miesięcy ago

125 words

Zrębem nosa zewnętrznego jest przede wszystkim zakończenie przegrody nosowej chrząstkowej, a następnie układ chrząstek, stanowiących pozostałość po pierwotnej, chrząstkowej torebce nosowej. Tymi chrząstkami uzupełniającymi są: chrząstka ścienna boczna górna (cart. parietalis lat. sup. ), odchodząca od krawędzi górnej chrząstki przegrodowej, następnie zaś wyginająca się rynienkowato bocznie i ku dołowi.